Amston

Amston Athene (Sterling, 1913) Tablespoon (Serving Spoon) - Sterling, 1913, No Monograms

Amston - Amston Athene (Sterling, 1913) Tablespoon (Serving Spoon) - Sterling, 1913, No Monograms