Fenton

Fenton Hobnail Milk Glass 6" Round Ashtray - Milk Glass

Fenton - Fenton Hobnail Milk Glass 6" Round Ashtray - Milk Glass