Fostoria

Fostoria Cynthia Double Light Candlestick - Stem 6017, Cut 785, Gray Cut

Fostoria - Fostoria Cynthia Double Light Candlestick - Stem 6017, Cut 785, Gray Cut