Kayu

Chain Strap Woven Clutch Bag - Blue - Kayu Clutches

CONNEXITY

Chain Strap Woven Clutch Bag - Blue - Kayu Clutches

Kayu Chain Strap Woven Clutch Bag - Navy blue straw chain strap woven clutch bag from KAYU. Material:Straw.