Sasaki

Sasaki SAS6 Water Goblet - Frosted Three Discs In Stem, Frost Foot

Sasaki - Sasaki SAS6 Water Goblet - Frosted Three Discs In Stem, Frost Foot