Tuấn & Mỹ

Welcome - Thân ái xin chào

Tuấn & Mỹ

Our wedding date: January 16, 2010

NOVEMBER 21, 2014
Thanks to an email from Texas, we learned that our "Basics of Vietnamese Wedding" page was among the top three sites on the topic. It is now in the top two, second only to the Wikipedia page. Our thanks to the sender and best wishes to her wedding next month!

JUNE 12, 2012
Tuan made a slideshow three months after the wedding. There are three parts, each with a song. The slideshow is finally put on YouTube, but not in one piece because the last two songs don't play (?) So it is divided into three videos: Part 1, Part 2, and Part 3.

JANUARY 16, 2012
Today is our second wedding anniversary, and we remain grateful for the love and support of our families and friends since the big day. Thank you so much, and may God bless you! Xin cảm ơn gia đình và bạn bè hai bên, và xin ơn trên tràn trề đến mọi người.

JUNE 2011
A year and a half since our wedding, we still look back to that day with lots of fondness and appreciation. :)

FEBRUARY 2010
Three days before the big day, the bride had an allergic reaction that persisted until the night before the wedding. During the same period, the groom himself didn't have more than four or five hours of sleep each night. Then on the day itself, there were unexpected problems big and small. It was material for a wedding movie like Father of the Bride and Four Weddings and a Funeral, definitely a day to remember.

What we remember most, however, isn't any of those problems but the presence of our families, friends, and guests that helped us celebrate this landmark in our lives. And the congratulations and good wishes sent from our friends and relatives who could not be there in person. We thank them with all our hearts, and direct them to the photo galleries where we've put up some of the photos from that day.

Ba ngày trước đám cưới, cô dâu đột ngột bị dị ứng. Còn chú rể thì ngủ khoảng bốn hay năm tiếng cao lắm mỗi đêm. Ngày cưới thì có vấn đề này kia, cái lớn cái nhỏ. Nếu bạn là người viết kịch phim, bạn có thể dựa vào đám cưới chúng tôi làm một phim hài hước đám cưới.

Có nhiều điều đôi tân hôn nhớ về ngày đó. Nhưng nhớ nhất là những khuôn mặt gia đình, họ hàng, bạn bè, và quý khách. Cũng như những người thân yêu không đến được, nhưng đã gởi chúc mừng và cầu nguyện đến trước. Xin cám ơn thật nhiều, và mời quý vị coi
một số hình trong trang ảnh dưới đây.

OCTOBER 2009
We are most grateful for our families and friends and appreciative of their good wishes and support as we make preparations for the shared life ahead. We started this website in late September, and it doesn't have everything yet. But the basic information has been uploaded, especially for people from afar. Please click on the headings on the left. We will fill out the rest by early November.

Mỹ và Tuấn chân thành cám ơn những lời chúc mừng và ủng hộ từ bạn bè và gia đình họ hàng xa gần, trong thời gian chuẩn bị hôn nhân hiện nay. Chúng tôi mới cho tin tức lên mạng này vào cuối tháng Chín, nên vẫn chưa đầy đủ. Nhưng cũng đủ thông tin căn bản về hôn lễ và tiệc cưới, nhất là cho khách mời ở xa. Xin nhấn vào những chủ đề bên trái trang này để xem chi tiết. Chúng tôi sẽ lên thêm tin tức và giải thích vào đầu tháng mười một.