Don Shula's Hotel & Golf Club, Miami Lakes

6842 Main Street
Miami Lakes, FL 33014
United States