425 NE 30 ST Apt 702
Miami, FL 33137
United States