Kohl's

220 Route 12
Groton, CT
United States

Kohl's