Arte Chac Mool

mascara de tlaloc, god of aztec water, mexican crafts

dios del agua azteca, artesania mexicana 10 in alto, 9.5 ancho