Miadora

Miadora 10k White Gold Created Emerald and 1/10ct TDW Diamond Ring (H-I, I2-I3) (6)

Miadora 10k White Gold Created Emerald and 1/10ct TDW Diamond Ring (H-I, I2-I3) (6). Created emerald and round white diamond infinity ring, 10-karat white gold jewelry