Miadora

Miadora 10k White Gold Created Sapphire and 1/6ct TDW Diamond 3-Stone Ring (G-H, I2-I3) (9)

Miadora 10k White Gold Created Sapphire and 1/6ct TDW Diamond 3-Stone Ring (G-H, I2-I3) (9). Created sapphire and diamond engagement ring, 10-karat white gold jewelry