Miadora

Miadora 10k White Gold Created Sapphire and Diamond 3-stone Ring (H-I, I2-I3) (5)

Miadora 10k White Gold Created Sapphire and Diamond 3-stone Ring (H-I, I2-I3) (5). Created blue and white sapphire three stone engagement ring, 10-karat white gold jewelry